Logo OPZ

 

 

Společnost REPROSERVIS CZ, s.r.o. realizuje projekts názvem REPROSERVIS CZ, s.r.o. odborně vzdělává své zaměstnance s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011886.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

 

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 18 osob

 

Realizace projektu: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022